Warning: Use of undefined constant JMF_THEMER_MODE - assumed 'JMF_THEMER_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /plugins/system/djjquerymonster/djjquerymonster.php on line 210
Formy wsparcia

W ramach Projektu zaplanowane zostały następujące rodzaje działań:

Indywidualizacja wsparcia i pomoc w określeniu ścieżki zawodowej, w tym:

 • opracowanie i realizacja Indywidualnego Planu Działania (IPD) – obligatoryjnie dla każdego Uczestnika Projektu,  
 • poradnictwo indywidualne/wsparcie psychologiczne/coaching – w zależności od potrzeb i problemów Uczestników Projektu
 • pośrednictwo pracy - obligatoryjnie dla każdego Uczestnika Projektu
 • autoprezentacja - obligatoryjnie dla każdego Uczestnika Projektu

Instrumenty i usługi rynku pracy - szkolenia/bony szkoleniowe:

 • szkolenia
 • bony szkoleniowe

Instrumenty i usługi rynku pracy - staże/bony stażowe:

 • staże >>
 • bony stażowe >>

Instrumenty i usługi rynku pracy - wsparcie na rozwój przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia, w tym:

 • doradztwo indywidualne przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • dotacje >>
 • wsparcie pomostowe doradcze

Instrumenty i usługi rynku pracy - bony na zatrudnienie:

 • bony na zatrudnienie

Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniające mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem EURES), w tym:

 • Bony na zasiedlenie
 • Szkolenia
 • Staż >>
 • Subsydiowane zatrudnienie >>