A A A

DOKUMENTY DO POBRANIA:


Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową udzielaną Uczestnikowi projektu w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków związanych z rozpoczętą przez niego działalnością gospodarczą. Maksymalna wysokość jednorazowej dotacji wynosi 21 100,00 złotych